วัตถุมงคลของวัด


1. เหรียญพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ที่ระลึกทอดผ้าป่าสามัคคี พ.ศ. 2548
2. เหรียญที่ระลึกทำบุญอายุครบ 60 ปี พระครูปิยสมาธิวัตร (หลวงพ่อชม ปิยธโร) พ.ศ. 2549