บอกข่าวบุญ

        1.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน "สมาธิวัตรอนุสรณ์" จำนวน 20 หลัง ๆ ละ 40,000บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ณ วัดควนคลัง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อสอบถามและร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่พระครูปิยสมาธิวัตร เจ้าอาวาส โทร. 089 5944653
กุฏิกรรมฐานวัดควนคลังทำกำลังดำเนินการก่อสร้าง
     
    2.  ขอเชิญร่วมบุญสมทบกองทุนศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ ที่พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ หัวหน้าพระวิทยากร โทร. 081 9682938 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งใหญ่ บัญชีเลขที่ 615-2-46285-0 ชื่อบัญชี ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่  http://puttabudcamp.blogspot.com/p/blog-page_03.html

     
     

Wat Khuan Klang

      I hereby would like to introduce Wat Khuan Klang which is situated at 52/1 Moo 6, Thung Yai Sub-district, Thung Yai District, Nakhon ...