ลิงค์ร่วมเผยแผ่ธรรมะและวัดที่น่าสนใจ

1. ฟังธรรมะ ศูนย์รวมไฟล์ download เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ เราได้รวบรวมสื่อธรรมะดี ๆ ที่เป็นสัมมาทิฐิ ให้ทุกท่านได้ download กันตามอัธยาศัย เช่น คลังเสียงธรรมจากพระอริยเจ้า, เสียงอ่านหนังสือ, นิยาย, การฝึกสติ, เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม, คลิปวีดีโอ, การ์ตูน, music video, เกม-flashน่ารัก โหลดเพลง 
2.วัดไทรงามธรรมธราราม ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน, ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ, สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
 http://www.watsai.net/
3. หลวงพ่อพุทธทาส มีประวัติหลวงพ่อพุทธทาส บทกลอนสอนใจมากมาย
 http://www.buddhadasa.com/
4. ธรรมะไทย มีครบทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา   
http://www.dhammathai.org/
5.ธรรมดา.net ธรรมะบรรยายจากหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการศึกษา พร้อมการดาวน์โหลดซีดีทุกแผ่นของหลวงพ่อ
ttp://www.dhammada.net/
6.แสงธรรมส่องชีวิต คลื่นธรรมะ 102.25 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยพระอาจารย์สมชาติธรรมะโชโต ดาวโหลดธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมชาติได้ที่เว็บไซต์ ภาพสถานที่ปฏิบัติธรรมในป่าที่สงบร่มเย็น
http://www.sangdhamsongchevit.com
7.หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เว็บแนะนำสถานปฏิบัติธรรมของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี รวมถึงเผยแผ่ธรรมบรรยาย ไฟล์วีดีโอ หนังสือธรรมต่างๆที่แสดงโดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
http://www.jarun.org
8. ผลงานดังตฤณ อักษรที่อาสาเป็นบันไดเลื่อน พาคุณเคลื่อนจากผืนหญ้าแห่งมายา สู่ฝั่งฟ้าสัมมาทิฐิและสติที่สมบูรณ์ ฟังเสียงอ่านหนังสือธรรมะออนไลน์ อ่านนิตยสารธรรมะออนไลน์ รายสัปดาห์ คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับกรรมวิบากและการปฏิบัติธรรม
http://www.dungtrin.com
9. พระไตรปิฏก เว็บพระไตรปิฎก มีครบทุกเล่ม ชาดก พระพุทธประวัติ ฯลฯ อีกมากมาย
http://www.84000.org/
10.ลานธรรม กัลยามิตรทางธรรมผ่านเว็บบอร์ดที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ และมิตรภาพของนักปฏิบัติธรรม
http://www.larndham.net
11. ธรรมจักร เว็บท่าที่รวบรวมข้อมูลทางพระพุทธศาสนาไว้จำนวนมาก
http://www.dhammajak.net/
12. ทำดีดอทเน็ต รวมสื่อสร้างสรค์ด้านธรรมะ ในรูปแบบน่ารักและสบาย ๆ โดยท่านพระมหาวิฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
http://www.tamdee.net/
12. มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เว็บไซต์ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อหนึ่งสำหรับการศึกษาและเผยแพร่พระธรรมตามแนวพระตรีปิฎก ให้กับบุคคลผู้สนใจทั่วไป
 http://www.dhammahome.com/
13. วิปัสสนาไทยดอทคอม  ธรรมะสดใสกับเว็บวิปัสสนาไทยดอทคอม เว็บไซต์ของฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
http://www.vipassanathai.com/
14. เว็บไซต์วัดป่า เว็บเพื่อข่าวสารงานบุญพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น วันต่อวัน
http://www.watpa.com/
15. เว็บหลวงปู่มั่น ประวัติหลวงปู่มั่น ภาพเก่าๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
http://www.luangpumun.org/
16.หลวงตามหาบัว ฟังเทศน์จากหลวงตาสด ๆ ทุกวัน พร้อมฟังย้อนหลังได้ รวมถึงฟังธรรมะออนไลน์ของครูบาอาจารย์จากพระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เช่น หลวงปู่หลุย จันทสาโร, หลวงปู่ขาวอนาลโย, หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงพ่อลี ธัมมธโร, หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท, หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, หลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นต้น
http://www.luangta.com/.
17. ค่ายวัยใส.คอม
เว็บธรรมะสำหรับวัยใส มีกิจกรรมดี ๆ ส่งเสริมคุณธรรมมากมาย พร้อมข้อมูลสาระด้านธรรมะแบบเบา ๆ ที่มีประโยชน์และเพิ่มพูนสติปัญญาให้อ่านกัน
http://www.kaiwaisai.com/
18. เว็บ official site ของหลวงพ่ออุทัย สิริธโร
http://www.lp-uthaiphuwua.com/
19. Freerice.com เว็บไซต์ที่ช่วยให้คนทำบุญด้วยวิธีง่าย ๆ โดยการตอบคำถาม ฝึกการใช้ภาษา ด้านVocab หากตอบถูกจะบริจาคข้าวสารให้กับUN world food program. ครั้งละ 20 เม็ด ต่อคำถาม นอกจากจะทำบุญแล้วภาษาของผู้ฝึกจะดีด้วย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
http://www.freerice.com/
20. ประตูสู่ธรรม แหล่งข้อมูลและความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา แบ่งเป็นหมวดหลัก ๆ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และปกิณกะ
http://www.dharma-gateway.com/
21.ชมรมกัลยาณธรรม มีแจกสื่อธรรมะและกิจกรรมทางธรรมต่าง ๆ เป็นประจำ้
http://www.kanlayanatam.com

22. ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่วัดควนคลัง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์ที่จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ของเยาวชน
http://puttabudcamp.blogspot.com/
23. วัดธาราวดี (บางจาก) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
http://www.wattaravadee.com/index.html
24. วัดไสใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://watsaiyai.blogspot.com/
25. วัดควนอุโบสถ หมู่ที่ 3 ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://watkhuan.blogspot.com/
26. วัดคงคาเลียบ หมู่ที่ 5 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://watkhongklaliap.blogspot.com/
27. วัดใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://watmai.blogspot.com/
28 วัดประดิษฐาราม (พ่อท่านนวล ปริสุทฺโธ) ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://watsaira.blogspot.com/
29 อ่านหนังสือธรรมะ-เสียงอ่าน
http://www.fungdham.com/book/book.html
30. คลังหนังสือธรรมะ
http://www.dhammathai.org/book/book.php
31. หนังสือธรรมะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาิติ
http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=84&Itemid=278
32. หนังสือธรรมะของครูอาจารย์ต่าง ๆ
http://www.dhammajak.net/book/index.php
33.รวมหนังสือที่มีเนื้อหาธรรมะ หลักธรรม คำสอน ทางพระพุทธศาสนา ทำ
เป็น e-book สามารถดาวน์โหลดหนังสือ ไปอ่านได้
http://www.kalyanamitra.org/book/index_dhammabook.php
34. กัลยาณธรรม .. หนังสือแนะนำ อ่านหนังสือแบบ online
http://www.kanlayanatam.com/booknaenam.htm
35. หนังสือธรรมของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ สำหรับ DownLoad
http://www.abhidhamonline.org/Ajan/article.htm
36. หมวดหนังสือธรรมะ
http://84000.org/tipitaka/book/
37. หนังสือธรรมะอิเล็กทรอนิสก์
http://www.mcu.ac.th/ebooks/
38. หนังสือธรรมะ ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ
http://www.ideaforlife.net/dhamma/book/index.html

Wat Khuan Klang

      I hereby would like to introduce Wat Khuan Klang which is situated at 52/1 Moo 6, Thung Yai Sub-district, Thung Yai District, Nakhon ...