กิจกรรมของวัด

      1.งานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมประจำปี ระหว่างวันที่ 18 -28 กุมภาพันธ์ จะมีพระสงฆ์เดินทางมาจากทั่วประเทศมาร่วมปฏิบัติธรรมประมาณ 200 รูป และมีญาติโยมสาธุชนมาบวชนุ่งขาวห่มขาวประมาณ 300 คน ในงานนี้จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
          1.1 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 200 รูป ที่เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมจากทั่วประเทศ เวลา 09.00 น.ทุกวัน
          1.2 ขอเชิญร่วมบวชชีไม่โกนผมเพื่อร่วมปฏิบัติธรรม (บวชได้ทุกวัน)
          1.3 ฟังธรรมจากพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 08.30 น. และ เวลา 19.00 น.ทุกวัน
          1.4 ร่วมอนุรักษ์ประเพณีชาวนคร “ให้ทานไฟ” เช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์  เวลา 05.00 น.
          1.5 ร่วมเป็นเจ้าภาพข้าวต้ม เวลา 06.00 น. ภัตตาหารเพล เวลา 09.30 น. น้ำปานะ(เครื่องดื่ม) เวลา 15.00 น. และ 19.00 น.ทุกวัน..
         มีความประสงค์จองเป็นเจ้าภาพติดต่อสอบถามที่ พระครูปิยสมาธิวัตร เจ้าอาวาสวัดควนคลังโทรศัพท์ 089 5944653, พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ รองเจ้าอาวาส 081 9682938
    2. งานวันกตัญญูกตเวที "อาจาริยบูชา" สรงน้ำ หลวงพ่อชม ปิยธโร วันที่ 10 เมษายนของทุกปีจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ทั้งที่เป็นบรรพชิตและฆราวาสมาร่วมแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีโดยพร้อมเพรียงกัน
     3. งานปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา 5 วัน ระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำ-แรม 2 ค่ำ เดือน 6
    4. ทอดกฐินสามัคคี วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11
    5. โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน "ค่ายพุทธบุตร" ทุกอาทิตย์


สาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร
งานปฏิบัติธรรมประจำปี

บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

Wat Khuan Klang

      I hereby would like to introduce Wat Khuan Klang which is situated at 52/1 Moo 6, Thung Yai Sub-district, Thung Yai District, Nakhon ...